دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بازاندیشی حق عینی و تحولات آن در حقوق فرانسه و ایران و تبیین چند تسامح حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22106/rlr.2022.526206.1026

رحیم پیلوار؛ حاتمه صفری