دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بازاندیشی حق عینی و تحولات آن در حقوق فرانسه و ایران و تبیین چند تسامح حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22106/rlr.2022.526206.1026

رحیم پیلوار؛ حاتمه صفری


نقش دفتر ثبت تجارتی در اعطای وصف «تاجر»به متصدی عمل تجاری : معرفی اقسام سیستم‌های ثبت تجار حقیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22106/rlr.2022.550544.1042

نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده