«بررسی صور دعوای اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول با تاکید بر رویه قضایی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی گروه حقوق واحد اراک

2 عضو هیئت علمی گروه حقوق واحد اراک

3 قاضی شعبه 6 تجدید نظر

چکیده

چکیده :

اختلاف نظر در مورد پذیرش دعوای اثبات مالکیت نسبت به اموا ل غیرمنقول در رویه قضایی پایانی ندار د این امر به ویژه در مورد املاکی که سابقه ثبتی دارند و سابقه ثبت آنها به پایان نرسیده بیشتر است. از سوی دیگر حالاتی وجود دارد که خواهان ناگزیر از مراجعه به دادگاه است و چاره‌ای جز این ندارد، تکلیف عام رسیدگی به دعاوی توسط دادگاه ها نیز ضرورت استماع دعوا را ایجاب می‌‌نماید . موضوع تحقیق حاضر بررسی و طبقه‌بندی صور دعوای اثبات مالکیت است که درهر یک از مراحل ثبتی ملک ممکن است در دادگاه مطرح گردد و رسیدگی و صدور حکم در هر یک از این صور آثار ویژه خود ر ا دارد .

کلید واژگان: صور،اثبات، مالکیت، اموال غیر منقول

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining forms of lawsuits to prove ownership of immovable property with emphasis on judicial procedure

نویسندگان [English]

  • hamidreza alikarami 1
  • vahid ghassemi ahd 2
  • samad khodabahshi 3
1 A member of the academic staff of the Law Department of Arak Unit
2 Member of the Faculty of Law Department of Arak Unit
3 Judge Branch 6 Appeal
چکیده [English]

ReviewAbstract There is no end to the dispute over the admissibility of a claim for proof of ownership of immovable property in the jurisprudence. On the other hand, there are situations in which the plaintiff has to go to court and has no choice but to do so. The general duty of the courts to hear cases also necessitates a hearing. The subject of the present study is the examination and classification of forms of property proof lawsuits that may be raised in court at any of the stages of property registration. The consideration and issuance of a ruling in each of these forms has its own special effects. This research has been done in a descriptive and analytical manner based on library sources and the use of judicial opinions issued. Seeks to reduce clients.

Keywords: forms, lawsuits, property, property, immovable

کلیدواژه‌ها [English]

  • forms
  • lawsuits
  • property
  • immovable