اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 51
تعداد پذیرش 15
تعداد عدم پذیرش 17

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 15
تعداد مشاهده مقاله 8168
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3594
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 74 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 148 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 123 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 18 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 113 روز
درصد پذیرش 29 %