داوران

 

نام داور وابستگی سازمانی
رضا باستانی نامقی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
جواد پیری دانشگاه شهید بهشتی
سجاد جان محمدی قاضی دادگستری تهران و دکتری حقوق خصوصی
مسعود جهاندوست دالنجان فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسین جواهری دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران/ پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه
مسعود حبیبی مظاهری سردفتر اسناد رسمی/ عضو شورای گروه ثبت پژوهشگاه قوه قضاییه
نسرین حق پرست دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
حسین حقی فارابی دانشگاه تهران
عاصف حمدالهی آقکند مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان ثبت
حمید حمیدیان دکتری حقوق از دانشگاه شیراز و مدرس دانشگاه حکیم سبزواری
جنت خداداد عضو شورای حقوق ثبت پژوهشگاه قوه قضائیه
عاطفه ذبیحی مدیر گروه حقوق خانواده پژوهشگاه قوه قضائیه
مریم رجبی وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری ،کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک دانشگاه تهران ، دانشجو دکتری حقوق خصوصی دانشگاه ادیان و مذاهب قم
سید عباس سیدی آرانی حقوق، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، ایران
علی سیدین عضو گروه مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضاییه
محمد عبدالصلاح شاهنوش فروشانی دکتری حقوق خصوصی/ مدرس دانشگاه
محمد شکوری گرکانی دکترای تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کامیار شیبت زاده سردفتر اسناد رسمی و دکتری حقوق خصوصی / مدرس حقوق مدنی و حقوق ثبت
محمد شیروی خوزانی سردفتر اسناد رسمی
محمد رضا صادقی قهساره وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی مشاور حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مشاور
فرید صحرائی قاضی دادگستری، دانشجوی حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
نسرین طباطبائی حصاری عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
عباس عسگری پژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه
سلمان عمرانی عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
ابوالفضل قوی البنیه دکتری حقوق خصوصی /دانشگاه عدالت
مهدی کارچانی مدیر گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضائیه/ دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی
غلامرضا کامیار عضو شورای گروه حقوق ثبت پژوهشگاه قوه قضاییه
منا کربلایی امینی مدرس دانشگاه
سحر کریمی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
حسن محسنی گروه حقوق خصوصی و اسلامی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - دانشگاه تهران
هدی مددی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی
نصیر مشایخ سردفتر اسناد رسمی شماره هفتاد کرج استادیارمدعو دانشگاه امام صادق علیه السلام
رضا معبودی نیشابوری عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
محمدعلی معیّر محمدی پژوهشگر و مدرس دانشگاه
سید مصطفی ملیحی استادیار دانشگاه سوره، دانشکده ارتباطات
مریم مهاجری گروه حقوق خصوصی- پزوهشگاه قوه قضائیه- تهران- ایران
سیدحسن میرحسینی وکیل دادگستری
جعفر نظام الملکی مدرس دانشگاه - وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز
مژگان نعمتی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس؛ پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه
رضا نیازی شهرکی مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری
سید سجاد هاشمی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
سید سعید هاشمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران.