بسم الله الرحمن الرحیم

 

دوفصلنامه پژوهش‌های حقوق ثبت به عنوان نخستین نشریه تخصصی در حوزه ثبت با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 86626 از اساتید دانشگاه و حوزه علمیه و پژوهشگران ارجمند جهت ارسال مقالات علمی- پژوهشی در حوزه حقوق ثبت دعوت به عمل می‌آورد.

محورهای اصلی مقالات:

-       مطالعات نظری و بنیادین، مطالعات تطبیقی، چالش‌ها و مسائل کاربردی در حوزه حقوق ثبت از قبیل: حقوق اموال و مالکیت؛ حقوق ثبت اسناد و املاک؛ ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری؛ ثبت آثار ملی و فرهنگی؛ ثبت اموال عمومی و دولتی؛ ثبت مراتع و جنگل‌ها؛ ثبت معادن؛ ثبت احوال شخصیه؛ ثبت شرکت‌ها و مؤسسات؛ ثبت داده‌ها؛ حقوق شهرسازی و ساختمان؛ اسناد الکترونیک

-       مطالعات فقهی در حوزه حقوق ثبت از قبیل: نقش و جایگاه ثبت اسناد در تحقق مفهوم «حفظ نظام»؛ اعتبار و اصالت اسناد؛ رابطه و نسبت اسناد با سایر ادله اثبات دعوا

-       مطالعات میان رشته‌ای در حوزه حقوق ثبت از قبیل: آثار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ثبت اسناد و املاک؛ ضمانت اجرای کیفری در حوزه ثبت و جرایم ثبتی؛ حاکمیت و نظام حقوقی ثبت؛ کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت

-       مطالعات رویه قضایی در حوزه حقوق ثبت از قبیل: تحلیل و نقد آراء شورای عالی ثبت؛ تحلیل و نقد آراء مراجع قضایی و شبه قضایی؛ جایگاه سند رسمی در نظام حقوقی و چگونگی اجرای مفاد اسناد رسمی

اساتید ارجمند و پژوهشگران می‌توانند مقالات علمی- پژوهشی خود را به سامانه نشریه ارسال نمایند. 

نکات ضروری جهت ارسال مقاله

- مقاله‌ باید حتماً مطابق با راهنمای نویسندگان باشد و بر اساس آن تنظیم و ارسال شود.

- مقاله‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بایستی به همراه نام یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها باشد.

- مقالات سردفتران اسناد رسمی، قضات و وکلا در اولویت چاپ قرار دارد.

تمامی مقالات  این نشریه جهت کنترل راستی آزمایی توسط نرم افزار همیاب، مشابهت یابی می گردد.   

 

گروه حقوق ثبت پژوهشگاه قوه قضاییه

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400 

ابر واژگان

نشریات مرتبط