تعارض اسناد عادی و رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از دیدگاه قوانین موضوعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و مدرس حقوق ثبت موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم

چکیده

از مباحث مهم در زمینه معاملات املاک، مسئله تعارض میان اسناد رسمی و عادی است زیرا خریدار دارای سند رسمی مؤخر با اعتماد بر نظام ثبتی و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به انجام معامله نموده است و از سوی دیگر، خریدار دارای سند عادی مقدم بر مبنای اصل آزادی و حاکمیت اراده اقدام به انجام معامله نموده و بر اثبات مدعی خویش نیز قادر به ارائه بیّنه شرعی می‌باشد. به همین دلیل در این تحقیق که با شیوه توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع موجود انجام شده، نظر فقهای شورای نگهبان در مجمع مشورتی فقهی این شورا مبنی بر اعتبار اسناد عادی معاملات املاک بر فرض تعارض با اسناد رسمی و مخالفت مفاد مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت با احکام شرع مورد بررسی قرار گرفته و با وجود استدلال‌های فقهی بیان شده از سوی شورای مزبور، با توجه به تالی فاسد امکان معارضه اسناد عادی و رسمی و نیز ضرورت حفظ و ارتقای نظم و امنیت قضایی جامعه، تلاش قانون‌گذار جهت تصویب «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» در قالب رویکرد مبتنی بر حفظ و ارتقای نظم اجتماعی و اقتصادی و نظریه موجد حق بودن اسناد رسمی و دکترین اعتماد عمومی قابل توجیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Opposition between Certificate and Normal Document in Real Estate Transactions from the Point of View of the Law of Property Registration Law

نویسنده [English]

  • Seyed Mohsen Razavi Asl
PH.D. of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law and Lecturer of Registration Law, Toloo Mehr Higher Education Institute, Qom
چکیده [English]

One of the important issues about real estate transactions is the opposition between certificate and normal document. Since the owner of posterior certificate has made a deal with trust on registration system and during the legal process. On the other hand, the buyer with preceding normal document has made a deal according to freedom principle and the rule of will and for his claimant has religious evidence. In this research according to existed sources and analytical descriptive method we have reviewed the jurists of the guardian council idea in the assembly of the guardian council about the validity of normal document of real estate transactions when there is an opposition with certificate and articles 22, 46, 47 and 48 of property registrations law with religious evidence and the legislator attempt to ratify '' formal credential promotion plan'' in a form based on saving and promoting social and economical order and to be right of certificate theory and public trust doctrine is justifiable according to jurisprudential reasoning of mentioned council and corrupt tally of opposition of normal document and certificate and necessity of judicial security and promoting order of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Certificate
  • Normal Document
  • Guardian Council
  • Property Registration Law
  • Opposition of Documents