اخبار و اعلانات

فراخوان پژوهشگاه قوه قضاییه برای دریافت مقالات حقوق ثبت

فراخوان پژوهشگاه قوه قضاییه به منظور دریافت مقالات حقوقدانان و پژوهشگران برای انتشار در دوفصلنامه «پژوهش‌های حقوق ثبت» منتشر شد.به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، دوفصلنامه پژوهش‌های حقوق ثبت به عنوان نخستین نشریه تخصصی در حوزه ثبت با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آینده نزدیک توسط پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر می‌شود.مطالعات نظری و بنیادین، مطالعات تطبیقی، چالش‌ها و مسائل کاربردی در حوزه حقوق ثبت از قبیل حقوق اموال و مالکیت، حقوق ثبت اسناد و املاک، ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری، ثبت آثار ملی و فرهنگی، ثبت اموال عمومی و دولتی، ...

مطالعه بیشتر

صدور پروانه انتشار نشریه پژوهش ‌های حقوق ثبت

باسمه تعالی   به اطلاع می‌رساند پروانه انتشار رسانه «نشریه پژوهش‌های حقوق ثبت» به موجب ماده 13 قانون مطبوعات 1364/12/28 مجلس شورای اسلامی در زمینه حقوق (تخصصی) به زبان فارسی و ترتیب انتشار دو فصنامه به نام پژوهشگاه قوه قضاییه در تاریخ 1399/03/26 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد صادر گردید.

مطالعه بیشتر