تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت با نگاهی به رویه قضائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترا حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

پیرامون صحت اقامه دعوا یا خواسته اثبات مالکیت در اندیشه های حقوقی و رویه قضائی اختلاف نظر وجود دارد. برخی چنین دعوائی را پذیرفته و برخی از دادگاه ها نسبت به آن قرار عدم استماع صادر می‌نمایند. به رغم برخی تحقیقات حقوقی و تلاش‌های رویه قضائی و تصویب قوانین جدید، صورت مسئله اخیر تاکنون پابرجاست و دیدگاهی علمی به صورت تثبیت شده پیرامون آن، شکل نگرفته است. در این نوشته، ضمن تبیین مقدماتی صورت مسئله، به اختصار نظرات موافقان و مخالفان صحت چنین دعوائی مطرح شده است. سپس یک نمونه از رویه قضائی مبتنی بر مخالفت با صحت دعوای یاد شده، آورده و تحلیل شده است. در پایان، بر اساس مطالب آورده شده از جمله با توجه به ترافعی بودن اختلاف در مالکیت، اشاره به حکم مالکیت در برخی قوانین و عدم منافات رسیدگی به چنین دعوایی با صلاحیت مراجع ثبتی و دلایل دیگر، جمع‌بندی تفصیلی نگارنده مبنی بر صحت و قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت جز در موارد استثناء و در نتیجه برتری نظرات موافقان صحت دعوای یاد شده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal analysis of proof of ownership lawsuit

نویسنده [English]

  • Hossein Esmaili
PhD in private law , Tehran university
چکیده [English]

There is disagreement in jurisprudence about the validity of litigation or the demand for proof of ownership. Some courts accept such a lawsuit and others issue a non-hearing order. Despite some legal research and judicial efforts, the current issue is still relevant and a well-established scientific perspective has not been formed. In this article, while explaining the issue in a preliminary way, the opinions of the proponents and opponents of the validity of such a claim and the critique of each are briefly presented. Then, an example of a judicial procedure based on opposing the validity of the mentioned lawsuit is given and analyzed. In the end, For reasons such as attention to the existence of a legal dispute in ownership, referring to the decision of ownership in some laws and the non-contradiction of the proceedings of such a lawsuit with the jurisdiction of the state registration office and other reasons, a detailed summary of the author on the validity of the claim for proof of ownership is presented except in exceptional cases and as a result of the superiority of the opinions of those in favor of the validity of the said claim.

کلیدواژه‌ها [English]

  • proving,,
  • ,،claim,,
  • ,،ownership,,
  • ,،hearing