نقش اقرار در اصلاح اسناد رسمی و تملیک دارایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سردفتر اسناد رسمی ، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
تنظیم اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی وجوه مختلفی را شامل می گردد. از جمله این موارد اقرارنامه زوجیت، اقرار نامه اسلام، اقرارنامه وصول مبلغ، اقرارنامه بدهی و اقرارنامه اصلاحی است. مطابق ردیف20 مجموعه بخشنامه های ثبتی " اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات و اخذ مدارک لازم با تنظیم اقرارنامه اصلاحی بین متعاملین نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظیم سند بلا اشکال است." اجرای مفاد این بخش از بخشنامه های ثبتی دارای ابهامات متعددی در مقام عمل است. روند تنظیم و تکوین یک سند در دفترخانه اسناد رسمی با توجه به تنوع و تعدّد قوانین و پیچیدگی مسائل حقوقی و با توجه به روش‌های سنتی متداول و دخالت مستقیم عامل انسانی از ابتدا تا انتهای کار بروز و وقوع اشتباه در هر یک از مراحل بررسی مدارک، تنظیم سند، ثبت آن، احراز هویت و ... را اجتناب ناپذیر نموده است. در این مقاله به بررسی نقش اقرار در اصلاح سند پرداخته و وجوه مختلف آن را بررسی خواهیم نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of confession in modifying official documents and property acquisition.

نویسنده [English]

  • Mohamad Shiravi Khozani
Notary, Tehran. Iran
چکیده [English]

Signature is one of important reasons for the vacuum of legal studies in its nature, function and necessity in documents. The lack of legal studies in this category is such that due to the clarity of its customary notion of signature. Sometimes in applying the concept to the critical examples, the idea is limited and sometimes its various functions are neglected or denied. In some cases, the validity of the document has been questioned in terms of authenticity. In this article, after getting acquainted with the concept and examples of signature and separating it from similar concepts, we examine its necessity in various writings. In any case, the engraved mark attributed to the writing (signature) including physical signature, electronic signature, stamp, and so on, has the function of assigning. So, it determines the identity of the signer and most importantly, expressing the will, which in different cases, has higher degree of credit, in terms of monopoly, and from a jurisprudential point of view, the authenticity of the deed. Also, the existence of a signature is relevant to the validity of the deed, and unsigned writing cannot be considered as a deed, even if its contents proved by other evidences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correctional declaration
  • notary
  • confession
  • official document