تحلیل نظام‌های بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

حمایت قانونی از طراح یا دارنده طرح صنعتی در کشورهای مختلف به وجود اوصافی در طرح صنعتی منوط شده است؛ اوصافی اعم از جدید بودن، اصیل بودن، منحصر بفرد بودن یا ترکیبی از اینها از این جمله هستند. حمایت قانونی از طرح‌های صنعتی به مرحله ثبت منحصر نیست و می‌توان گفت میوه حمایت در هنگام دادخواهی به ثمر می‌نشیند. قانونگذاران مختلف، حسب شرایط، امکانات و سیاست‌های توسعه‌ای و مزیت‌های نسبی کشور خود، زمان احراز شرایط حمایت را تعیین کرده‌اند. برخی گلوگاه احراز این شرایط را در زمان ثبت قرار داده‌اند و برخی دیگر، دادگاه را جایگاهی مناسب‌تر برای احراز این شرایط پنداشته‌اند. گروهی نیز راهی میانه را در پیش گرفته و به نظمی بینابین تن در داده‌اند. نوشتار حاضر پس از توصیف و تحلیل نظام‌های مختلف بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی در کشورهای مختلف، به سراغ تعیین نظام موردنظر قانونگذار ایران رفته است؛ شناسایی نظام بررسی موردنظر قانونگذار از جمله نقاطی است که سال‌ها پس از تصویب قانون، برای جامعه حقوقی روشن و آشکار نگردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Overview of Industrial Design Registration Systems

نویسندگان [English]

  • Ali Seyedin 1
  • Mahdi Karchani 2
1 Master of Intellectual Property Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Phd Student, Intl Trade and Investement Law, Shahid Beheshti University, Tehran. Iran
چکیده [English]

Legal protection of designer/holder of industrial design rights in different countries is subject to meeting certain requirements such as novelty, originality, individual character or combination of them. Such a protection is not limited to registration phase and it will bear fruit in litigation. Legislators, depending on the circumstances e.g. resources and development policies and comparative advantage, chose the time and form of examination. Some prefer examination in registration stage, while others considers judicial authority is more appropriate to examine substantive requirements. Other countries have taken in between approach  and applied a hybrid system. this article elucidates and analyzes different examination systems and then tries to determine legislator choice for Iran design rights regime. Despite the fact that years have passed since adoption of 2006 Act, identifying examination system of 2006 Act and clearing the cloud regarding this matter is yet a challenging and controversial subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Originality
  • Novelty
  • Individual Character
  • Substantive
  • Examination as to form
  • hybrid system