حقوق ثبت و حقوق شهرسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه لیون 3، لیون، فرانسه. مدرس دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.

چکیده

شهرسازی و ثبت املاک و اسناد دو همراه تاریخی و نشانه‌های بلوغ فکری انسان در شکل‌گیری تمدن‌های بزرگ در شرق و غرب عالم هستند. پس از انقلاب مشروطه و سال‌های نخستین آغاز بکاری مجلس شورای ملی قوانین مهم ثبت اسناد به سال 1290 و قانون بلدیه به سال 1286 با هدف نظم بخشی بر اراضی سرزمین و فضای شهرها به تصویب رسید. حقوق شهرسازی، با وجود چنین همگرایی تاریخی، گمنام باقی ماند و اندیشه‌ورزی درباره معرفی آن صورت نگرفت. معیار‌های شهرسازی در گذشته و حال همانند نیست. سیمای شهرها بر مبنای اصالت و تقلید، فقر و غناء، مشارکت‌ورزی و خودمحوری، قانون‌پذیری و قانون‌گریزی، خردورزی و بی‌خردی، سازگاری با طبیعت و یا ستیز با آن رنگ‌های گوناگونی می‌گیرد. اهمیت حقوق شهرسازی به عنوان شاخه نوین و برآمده از حقوق عمومی در عصر شهری شدن انسان و انفجار جمعیت شهرها بخوبی احساس می‌شود. شهر عدالت‌محور و قانون‌پذیر بدون وجود قانون کارآمد، رویه قضایی پویا و اندیشه ورزی عالمان حقوق پدیدار نمی‌شود. دانشکده حقوق به عنوان کانون مبادله فکر و اندیشه درباره نظام حقوقی حاکم بر شهرسازی درخشان نبوده و مسیر دادرسان دادگاه‌ها و وکلای آینده را برای بهره‌وری از دانش نوپای حقوق شهرسازی فراهم نکرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Registration Law and the law of Urbanization

نویسنده [English]

  • Gholamreza Kamyar
Ph.d in Private Law, Faculty Of Law, University of Lyon 3, Lyon, France.
چکیده [English]

Urbanization and registration law are two historical companions and signs of human intellectual maturity in the formation of great civilizations in the East and West of the world.After the Persian Constitutional Revolution and the first years of the National Consultative Assembly, the important Acts, like Registration Act in 1911 and Municipal Act in 1907 were approved with the aim of regulating the lands and cities. Urbanization law, despite such historical convergence, remained anonymous and no thought was given to its introduction.Urbanization criteria are not the same in the past and present. The appearance of cities would be the subject of alteration due to the principle and imitation, poverty and richness, participation and self-centeredness, adhering to rules and disobeying them, rationality and irrationality, being adjusted to nature or conflict with it. The importance of urbanization as a new branch stemmed from public law will be well felt in the era of urbanization and overpopulation. A justice-oriented city which enforces law properly will not emerge without a practical law, dynamic precedents and the thinking of legal scholars. The Faculty of Law has not been brilliant as a center for the exchange of ideas about the legal system governing urbanization, and has not paved the way for future judges and lawyers to take advantage of the emerging knowledge of urbanization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • justice-oriented city
  • wild city
  • environmental law
  • rural law
  • processing law
  • building law
  • segregation
  • land use