سردفتری اسناد در انگلستان ، نهادی جدا افتاده از سردفتری لاتین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فوق لیسانس حقوق سردفتری دانشگاه لیون 3 فرانسه؛ سردفتر اسناد رسمی، تهران، ایران.

چکیده

مطالعه تطبیقی نظام های سردفتری شاخه ای نوپا از مطالعات حقوق تطبیقی در ایران است و با توجه به نیاز کشور ما به نوسازی ‏مقررات در این زمینه، می تواند موثر واقع شده و راهگشا باشد. سردفتری در سیستم کامن لا که در نظام ادله، اعتبار خاصی برای ‏اسناد مکتوب قائل نیست و سند رسمی را به رسمیت نمی شناسد از جذابیت های خاص خود برخوردار است. ورود سردفتری به ‏بریتانیا همزمان با توسعه و گسترش سردفتری لاتین در اروپای بری اتفاق افتاد و مراحلی را نیز پیمود اما با انجام اصلاحات ‏کلیسایی قرن شانزدهم در این کشور به تدریج این نهاد از اهمیت افتاد و با وجود حوزه کاری بسیار محدودی که کامن لا برایش ‏باقی گذارده بود، به حاشیه رانده شد. معهذا سردفتران در انگلستان باقی ماندند و به حیات خود به عنوان یکی از حرفه های ‏حقوقی ادامه دادند. در این میان تحولات تاریخی گروهی کوچک از این سردفتران تحت عنوان اسکریونر را که انحصار فعالیت در ‏شهر لندن و حومه را تا پایان قرن بیستم داشتند اعتبار و اهمیتی به سزا بخشید و این گروه مهم تاکنون در حوزه اقتصادی و ‏تجارت بین المللی در انگلستان نقش بسیار پررنگی ایفاء می کنند. اسنادی که سردفتران انگلیسی تنظیم می کنند بیش از آنکه ‏مصرف داخلی داشته باشد در کشورهای دیگر مورد استفاده واقع می شود. با این وجود تعداد محدودی از اسناد نیز توسط سردفتر ‏انگلیسی تنظیم می شود که در داخل کشور می تواند مورد استفاده قرار گیرد. سردفتران انگلیسی توسط دادگاه امتیازات که وابسته ‏به کلیسای کانتربری است منصوب می گردند. در سه دهه گذشته همگام با تحولات گسترده در حوزه کشورهای اروپایی و ایجاد ‏رقابت تنگاتنگ در بازار خدمات حقوقی و بازرگانی این کشورها، سردفتری در انگلستان نیز با اصلاح مقررات، شاهد تحولات ‏بسیاری بوده است. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

, Notary public in England, an institution detached from the Latin notariat

نویسنده [English]

  • Masoud Habibi Mazaheri
Master in Notarial law, Faculty of Law, University of Lyon 3, France. Notary, Tehran. Iran.
چکیده [English]

Comparative study of notarial systems is a nascent branch of comparative law studies in Iran, and considering the need of our country to modernize regulations in this field, these studies can be effective and helpful. The notarial profession in the common law system, who does not give special credit to written documents in the system of evidence and does not recognize the authentic document, has its own special charms.  The arrival of notaries in Britain coincided with the development and expansion of the Latin notariat in Europe and took some steps, but with the sixteenth century ecclesiastical reforms in this country, this institution gradually lost its importance and despite the very limited scope of work that common law had left to him, he was pushed to the margins. Nevertheless, notaries remained in the UK and continued to live as one of the legal professions. Historical developments, meanwhile, have given credence and importance to a small group of these notaries, known as the Scriveners, who had a monopoly on operations in London and its suburbs until the end of the twentieth century, and this important group has so far played a very important role in economics and international trade in England. Documents prepared by British notaries are used in other countries rather than for domestic consumption. British notaries are appointed by the Court of Faculties, which is attached to the Church of Canterbury. In the last three decades, along with the extensive developments in the European countries and the creation of close competition in the market of legal and commercial services of these countries, the notarial profession in the United Kingdom has also witnessed many changes with the reform of regulations.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • notary public
  • notary public in England
  • scrivener
  • authenticated act