بازپژوهی حقوق تغییر کاربری و خردشدن اراضی کشاورزی و باغ ها با تاکید برضمانت اجراهای مدنی و کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران ، قم ، ایران

2 استادیار حقوق دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی در کشور ایران از حدود 60 سال قبل آغاز و در دو دهه اخیر به طور نگران کننده‌ای در حال افزایش بوده است و از جمله موانع مهم برای تحقق توسعه‌ی پایدار و امنیت غذایی در کشور به شمار می-رود. از این رو بهره برداری بهینه و حفاظت از اراضی به ویژه اراضی کشاورزی به عنوان منبع تامین غذا و تضمین کننده‌ی تداوم حیات بشری یکی از ماموریت های مهم حکومت‌ها و مردم هر جامعه است. در این مقاله قصد داریم ضمن بررسی ماهیت حقوقی مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی اشخاص ناشی از تغییر کاربری اراضی زراعی را مورد بررسی قرار دهیم.
نتیجه اجمالی پژوهش آن است که دولت مشروط به نفع عمومی، می تواند محدودیت‌هایی را نسبت به حق مالکیت اشخاص در اراضی کشاورزی ایجاد و انجام برخی تصرفات در اراضی کشاورزی را منوط به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع صلاحیت‌دار نماید. عدم رعایت محدودیت‌های قانونی با مسئولیت‌های کیفری و مدنی همراه است که البته مسئولیت‌های کیفری و مدنی که در قوانین تغییر کاربری اراضی زراعی ایران پیش‌بینی شده، با کاستی‌هایی همراه است که در نتیجه این امر نقض قانون برای خاطیان به صرفه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research of changing usage and fragmentation of agricultural lands and gardens law with emphasis on guaranteeing of civil and criminal executions.

نویسندگان [English]

  • Maryam Rajabi 1
  • rahim pilvar 2
2 Assistant Professor of Law, University of Tehran
چکیده [English]

Abstract
Changing the usage of agricultural lands which has been set out for about 60 years has been increased anxiously in recent decades and it is regarded as an essential barrier for sustainable development and food safety. Hence optimum utilization and production from lands specially agricultural lands are governments and people crucial missions as a power supply and assurance of human life continuance. The conclusion of this study is that governments are able to put limitations on people ownership rights of agricultural lands restriction on public profits moreover confirming some changes in agricultural lands is permission conditional on reducing from jurisdiction cases. Disobedience to legal limitations will end in civil and criminal responsibilities. But predicted civil and criminal sanctions of changing usage of agricultural lands rules in our country have some defects, therefore these defects are useful for offenders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: agricultural lands and gardens
  • changing the usage
  • fragmentation of agricultural lands
  • Public interest
  • Property restrictions