واکاوی خلأهای حقوقی کاداستر کشور با تاکید بر قانون جامع حدنگار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق خصوصی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

چکیده

در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس هایی مشخص می شد که تعیین محدوده دقیق ملک، کاری بس دشوار بود و در امورات اداری مرتبط با اماک، حقوق بسیاری از شهروندان ضایع گشته و برخی نیز به ناحق متصرفاتی داشتند. طرح جامع حدنگاری در اکثر کشورها به صورت کاملاً موفق عمل کرده است. این مسئولیت در کشورما به سازمان ثبت و اسناد کشور، بخش اداری در قوه قضاییه، سپرده شد که پس از چندین سال، موفقیت کامل در حدنگاری املاک به دست نیامد. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی درصدد بررسی ماهیت و آثار حقوقی حدنگاری در نظام اداری ثبتی کشور و شناسایی علل عدم موفقیت اجرای این طرح چالش ها تقنینی در قانون جامع حدنگار است. باوجود صراحت قانونی در لزوم تعیین حدود همه املاک کشور، متأسفانه تاکنون این عمل تحقق نیافته است.در سیستم اداری کشور،تمرکز اداره ثبت اسناد و املاک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است؛ درحالی که در کشورهای توسعه یافته تمام ابعاد مدیریت زمین و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزایای اجرای کاداستر چندمنظوره در کلیه سازمان ها و ارگان ها بهره مند میگردند. از طرف دیگر امورات حدنگاری در ایران به سازمان ثبت و اسناد که نهادی اداری تحت نظر قوه قضاییه است سپرده شده که به واسطه مدیریت تقریباً دولتی، کارآیی چندانی در امورات اجرایی اداری نداشته و نیازاست که براساس تجربه موفق دیگر کشورها، از بخش خصوصی توانمند در این باره کمک گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of legal cadastral gaps in the country with emphasis on the comprehensive law of Hadnagar

نویسندگان [English]

  • Saeid kheradmandy 1
  • shiva mohammadi 2
1 Assistant Professor, Private Law Group
2 PhD Student in Private Law
چکیده [English]

In the old registered administrative system, the location of real estate was determined by addresses, which was a very difficult task to determine the exact boundaries of the property, and in the administrative affairs related to the property, the rights of many citizens were lost and some were unjustly occupied. The master plan has been quite successful in most countries. In our country, this responsibility was entrusted to the State Registration and Documents Organization, the administrative part of the judiciary, which, after several years, did not achieve complete success in measuring property. This descriptive-analytical study seeks to investigate the nature and legal effects of logging in the country's registered administrative system and to identify the reasons for the failure of this legislative challenge in the comprehensive logging law. Despite the legal explicitness of the need to determine the boundaries of all property in the country, unfortunately, this action has not been realized so far. While in developed countries, all aspects of land management and registration are considered and they benefit from the benefits of multi-purpose cadastre implementation in all organizations and organs. On the other hand, demarcation affairs in Iran are entrusted to the Registry and Documents Organization, which is an administrative institution under the jurisdiction of the judiciary. This helped.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cadastral works
  • registration
  • surveying
  • land
  • cadastre
  • mapping