امضا، ماهیت و کارکرد آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، تهران.

2 کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران.

چکیده

هر زمان سخن از سند‌ یا نوشته‌‌ای در میان باشد،‌ناخودآگاه تبادر ذهنی وجود امضا در آن به صورت لازم و ملزوم ایجاد می‌‌شود. بداهت عرفی امضا از علل مهم خلأ مطالعاتی در ماهیت،کارکرد و ضرورت آن در اسناد به لحاظ حقوقی است.فقدان تعمق و تدقیق در این مقوله به گونه ای است که به جهت تصور سنتی از امضاء ، گاه در انطباق مفهوم برمصادیق،دچارتحدید قلمرو شده و گاه کارکردهای مختلف آن مغفول مانده یا مورد انکار قرار گرفته و در برخی موارد اعتبار ظرف آن یعنی سند به لحاظ حجیت مورد تردید واقع شده است.
لذا،در این نوشته بر آن شدیم تا پس از آشنایی با مفهوم و مصادیق امضا و تفکیک آن از مفاهیم مشابه،‌ضرورت آن در اسناد گوناگون را بررسی نماییم. در این مسیر به این نتیجه می رسیم که علامت منقش ‌یا منتسب به نوشته‌ یا همان امضا شامل مصادیقی چون امضای دستی، الکترونیکی،مهر، امضاهای بیومتریک و غیره می شود. امضا، دارای کارکرد انتساب سند ، تعیین هویت امضاکننده و اهم آنها ، ابراز اراده است که در مصادیق مختلف از درجات اعتباری متفاوتی به لحاظ قابلیت انحصار برخوردار است و از نظر فقهی نیز حجیت سند و به تبع آن امضا تعارضی با حجیت لفظ در این کارکرد ندارد. همچنین،وجود امضا در اعتبار‌دهی به سند موضوعیت دارد و به نوشته فاقد امضا،‌نمی‌‌توان به عنوان سند استناد کرد،‌هرچند مفاد آن از طریق ادله دیگر قابل‌اثبات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Signature, its nature and function

نویسندگان [English]

  • ََAbdollah Rajaby 1
  • Hosein Haghi 2
1 Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, Tehran University, Qom, Iran.
2 LLM in Registration Law, Faculty of Law and Political Science, Tehran University, Qom, Iran
چکیده [English]

signature is one of important reasons for the vacuum of legal studies in its nature, function and necessity in documents. The lack of legal studies in this category is such that due to the clarity of its customary notion of signature. sometimes in applying the concept to the critical examples, the idea is limited and sometimes its various functions are neglected or denied. in some cases, the validity of the document has been questioned in terms of authenticity. In this article, after getting acquainted with the concept and examples of signature and separating it from similar concepts, we examine its necessity in various writings . In any case, the engraved mark attributed to the writing (signature) including physical signature, electronic signature, stamp, and so on, has the function of assigning. So, it determines the identity of the signer and most importantly, expressing the will, which in different cases, has higher degree of credit, in terms of monopoly, and from a jurisprudential point of view, the authenticity of the deed. Also, the existence of a signature is relevant to the validity of the deed, and unsigned writing cannot be considered as a deed, even if its contents proved by other evidences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sign
  • Registration
  • Deed
  • Electronic Signature
  • Will